هر تاریخ یا سنتر باز در ets قابلیت ثبت سفارش در سایت ما دارد.

“در قسمت اول این صفحه، تاریخ های باز تافل نمایش داده شده است”

برای راهنمایی بیشتر، در انتهای همین صفحه (قسمت دوم)، تاریخ های برگزاری تافل (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار، آورده شده است.

 

هم اکنون در صندلی های خالی تافل ثبت نام کنید !

شروع ثبت نام آنی تافل
این صفحه هر یک دقیقه به طور خودکار به روز رسانی می گردد.

1- تاریخ ها و مراکز باز برای ثبت نام تافل در ایران

Toefl iBT Open Centers

Tehran - Qazvin - Amol

April 11, 2020 - Saturday 1 - Fouladin-Zob-e-Amol (FZA University)
2 - Alborz University
April 18, 2020 - Saturday 1 - Fouladin-Zob-e-Amol (FZA University)
April 26, 2020 - Sunday 1 - Iran Language Institute
2 - Shahid Beheshti University, Campus II

Isfahan

June 20, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology

Zanjan - Qazvin

April 11, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
2 - Alborz University
April 18, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute

Kerman

April 11, 2020 - Saturday Kerman Institute of Higher Education

Yazd

June 13, 2020 - Saturday Imam Javad University College

October و November

Tehran - Qazvin - Amol

April 11, 2020 - Saturday 1 - Fouladin-Zob-e-Amol (FZA University)
April 18, 2020 - Saturday 1 - Fouladin-Zob-e-Amol (FZA University)

Isfahan

May 16, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology
May 24, 2020 - Sunday Isfahan University of Technology
May 30, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology
June 13, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology
June 20, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology

Zanjan - Qazvin

April 18, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute

Kerman

May 10, 2020 - Sunday Kerman Institute of Higher Education
May 24, 2020 - Sunday Kerman Institute of Higher Education
June 13, 2020 - Saturday Kerman Institute of Higher Education

Yazd

April 18, 2020 - Saturday Imam Javad University College

December و January

Tehran - Qazvin - Amol

May 30, 2020 - Saturday 1 - Iran Language Institute
June 13, 2020 - Saturday 1 - Amirbahador Educational Complex
2 - NOET
3 - Allameh Sokhan
4 - Iran Language Institute
5 - Shahid Beheshti University, Campus II
6 - Fouladin-Zob-e-Amol (FZA University)
June 20, 2020 - Saturday 1 - NOET
2 - Iran Language Institute

Isfahan

May 24, 2020 - Sunday Isfahan University of Technology
June 13, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology
June 20, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology

Zanjan - Qazvin

May 24, 2020 - Sunday 1 - Gostaresh Info Institute
May 30, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
2 - Alborz University
June 13, 2020 - Saturday 1 - Alborz University

Yazd

May 30, 2020 - Saturday Imam Javad University College
June 13, 2020 - Saturday Imam Javad University College
June 20, 2020 - Saturday Imam Javad University College

Kerman

May 24, 2020 - Sunday Kerman Institute of Higher Education
June 13, 2020 - Saturday Kerman Institute of Higher Education