موقتاً این صفحه بروزرسانی نمی شود.

لطفا برای چک کردن تاریخ های موجود به اکانت ets خود مراجعه کنید.

هر تاریخ یا سنتر باز در ets قابلیت ثبت سفارش در سایت ما دارد.

با تشکر

 

هم اکنون در صندلی های خالی تافل ثبت نام کنید !

شروع ثبت نام آنی تافل
این صفحه هر یک دقیقه به طور خودکار به روز رسانی می گردد.

Toefl Open Centers
آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۵:۰۶

Tehran

Test CenterAddressTime
Saturday, January 12,2019
NOET  - STN11497C

National Organization for Educational TestingNo. 204 - Karimkhan St.TEHRAN159877351109:00 AM 
NOET  - STN11497B

National Organization for Educational TestingNo. 204 - Karimkhan St.TEHRAN159877351109:00 AM 
NOET  - STN11497A

National Organization for Educational TestingNo. 204 - Karimkhan St.TEHRAN159877351109:00 AM 
Amirbahador Educational Complex  - STN12390E

10 Sadaf Lane, Off Valiasr Sq.Next to Ministry of JusticeTEHRAN141678368309:00 AM 
Allameh Sokhan  - STN12010A

35 Negar StVali Asr Rd above Vanak CircusTEHRAN196985493309:00 AM 
Marefat Cultural and Educational Institute  - STN11618A

No. 25 - Marefat Building Naebi Alley,Vesale' Shirazi St, Enghelab Ave.TEHRAN144676445109:00 AM 
Amirbahador Educational Complex  - STN12390D

10 Sadaf Lane, Off Valiasr Sq.Next to Ministry of JusticeTel 9821+88919021TEHRAN141678368309:00 AM 
Amirbahador Educational Complex  - STN12390C

10 Sadaf Lane, Off Valiasr Sq.Next to Ministry of JusticeTEHRAN141678368309:00 AM 
Amirbahador Educational Complex  - STN12390B

10 Sadaf Lane, off Valiasr Sq.Next to Ministry of JusticeTel: +9821-88919021TEHRAN141678368309:00 AM 
Amirbahador Educational Complex  - STN12390A

10 Sadaf Lane, Off Valiasr Sq.Next to Ministry of JusticeTel : 021-88919021TEHRAN141678368309:00 AM 
KHATAM UNVERSITY  - STN15183A

No. 30, Hakim azam st. north shiraz st.mollasadra aveTEHRAN199163335610:00 AM 
Zabannegar English School  - STN15490A

24 Abdinejad alleyN. Kargar streetEnghelab SquareTEHRAN10:00 AM 
Saturday, January 26,2019
Amirbahador Educational Complex  - STN12390E

10 Sadaf Lane, Off Valiasr Sq.Next to Ministry of JusticeTEHRAN141678368309:00 AM 
Saturday, February 02,2019
Amirbahador Educational Complex  - STN12390C

10 Sadaf Lane, Off Valiasr Sq.Next to Ministry of JusticeTEHRAN141678368309:00 AM 
Test CenterAddressTime
Saturday, March 09,2019
Zabannegar English School  - STN15490A

24 Abdinejad alleyN. Kargar streetEnghelab SquareTEHRAN10:00 AM 
Saturday, March 30,2019
NOET  - STN11497C

National Organization for Educational TestingNo. 204 - Karimkhan St.TEHRAN159877351109:00 AM 
NOET  - STN11497A

National Organization for Educational TestingNo. 204 - Karimkhan St.TEHRAN159877351109:00 AM 
Saturday, April 06,2019
NOET  - STN11497C

National Organization for Educational TestingNo. 204 - Karimkhan St.TEHRAN159877351109:00 AM 
NOET  - STN11497A

National Organization for Educational TestingNo. 204 - Karimkhan St.TEHRAN159877351109:00 AM 
Allameh Sokhan  - STN12010A

35 Negar StVali Asr Rd above Vanak CircusTEHRAN196985493309:00 AM 
Marefat Cultural and Educational Institute  - STN11618A

No. 25 - Marefat Building Naebi Alley,Vesale' Shirazi St, Enghelab Ave.TEHRAN144676445109:00 AM 
Amirbahador Educational Complex  - STN12390A

10 Sadaf Lane, Off Valiasr Sq.Next to Ministry of JusticeTel : 021-88919021TEHRAN141678368309:00 AM 
Zabannegar English School  - STN15490A

24 Abdinejad alleyN. Kargar streetEnghelab SquareTEHRAN10:00 AM 
Saturday, April 13,2019
NOET  - STN11497C

National Organization for Educational TestingNo. 204 - Karimkhan St.TEHRAN159877351109:00 AM 
NOET  - STN11497B

National Organization for Educational TestingNo. 204 - Karimkhan St.TEHRAN159877351109:00 AM 
NOET  - STN11497A

National Organization for Educational TestingNo. 204 - Karimkhan St.TEHRAN159877351109:00 AM 
Test CenterAddressTime
Saturday, May 11,2019
NOET  - STN11497C

National Organization for Educational TestingNo. 204 - Karimkhan St.TEHRAN159877351109:00 AM 
NOET  - STN11497A

National Organization for Educational TestingNo. 204 - Karimkhan St.TEHRAN159877351109:00 AM 
Allameh Sokhan  - STN12010A

35 Negar StVali Asr Rd above Vanak CircusTEHRAN196985493309:00 AM 
Marefat Cultural and Educational Institute  - STN11618A

No. 25 - Marefat Building Naebi Alley,Vesale' Shirazi St, Enghelab Ave.TEHRAN144676445109:00 AM 
Amirbahador Educational Complex  - STN12390A

10 Sadaf Lane, Off Valiasr Sq.Next to Ministry of JusticeTel : 021-88919021TEHRAN141678368309:00 AM 
Zabannegar English School  - STN15490A

24 Abdinejad alleyN. Kargar streetEnghelab SquareTEHRAN10:00 AM 
Saturday, May 18,2019
NOET  - STN11497C

National Organization for Educational TestingNo. 204 - Karimkhan St.TEHRAN159877351109:00 AM 
NOET  - STN11497A

National Organization for Educational TestingNo. 204 - Karimkhan St.TEHRAN159877351109:00 AM 
Sunday, May 19,2019
NOET  - STN11497C

National Organization for Educational TestingNo. 204 - Karimkhan St.TEHRAN159877351109:00 AM 
NOET  - STN11497A

National Organization for Educational TestingNo. 204 - Karimkhan St.TEHRAN159877351109:00 AM 
Saturday, June 01,2019
NOET  - STN11497C

National Organization for Educational TestingNo. 204 - Karimkhan St.TEHRAN159877351109:00 AM 
NOET  - STN11497B

National Organization for Educational TestingNo. 204 - Karimkhan St.TEHRAN159877351109:00 AM 
NOET  - STN11497A

National Organization for Educational TestingNo. 204 - Karimkhan St.TEHRAN159877351109:00 AM 
Allameh Sokhan  - STN12010A

35 Negar StVali Asr Rd above Vanak CircusTEHRAN196985493309:00 AM 
Marefat Cultural and Educational Institute  - STN11618A

No. 25 - Marefat Building Naebi Alley,Vesale' Shirazi St, Enghelab Ave.TEHRAN144676445109:00 AM 
Amirbahador Educational Complex  - STN12390A

10 Sadaf Lane, Off Valiasr Sq.Next to Ministry of JusticeTel : 021-88919021TEHRAN141678368309:00 AM 
KHATAM UNVERSITY  - STN15183A

No. 30, Hakim azam st. north shiraz st.mollasadra aveTEHRAN199163335610:00 AM 
Zabannegar English School  - STN15490A

24 Abdinejad alleyN. Kargar streetEnghelab SquareTEHRAN10:00 AM 

Mazandaran

No Test Center Available

Isfahan

Test CenterAddressTime
Saturday, January 12,2019
Isfahan University of Technology  - STN12606A

Language Laboratory, Ground FloorCentral Library BuildingISFAHAN09:00 AM 
Saturday, February 02,2019
Isfahan University of Technology  - STN12606A

Language Laboratory, Ground FloorCentral Library BuildingISFAHAN09:00 AM 
Test CenterAddressTime
Saturday, April 13,2019
Isfahan University of Technology  - STN12606A

Language Laboratory, Ground FloorCentral Library BuildingISFAHAN09:00 AM 
Test CenterAddressTime
Saturday, May 11,2019
Isfahan University of Technology  - STN12606A

Language Laboratory, Ground FloorCentral Library BuildingISFAHAN09:00 AM 

Orumieh

Test CenterAddressTime
Saturday, February 02,2019
AVA Talk  - STN13752A

Next to Shahid Asghari st.,Valfajr blvd. Urmia,+98443375260 - +98443375261www.avatalk.irURMIA571997414909:00 AM 
Test CenterAddressTime
Saturday, March 16,2019
AVA Talk  - STN13752A

Next to Shahid Asghari st.,Valfajr blvd. Urmia,+98443375260 - +98443375261www.avatalk.irURMIA571997414909:00 AM 
Saturday, April 06,2019
AVA Talk  - STN13752A

Next to Shahid Asghari st.,Valfajr blvd. Urmia,+98443375260 - +98443375261www.avatalk.irURMIA571997414909:00 AM 
Test CenterAddressTime
Saturday, May 18,2019
AVA Talk  - STN13752A

Next to Shahid Asghari st.,Valfajr blvd. Urmia,+98443375260 - +98443375261www.avatalk.irURMIA571997414909:00 AM 
Saturday, June 01,2019
AVA Talk  - STN13752A

Next to Shahid Asghari st.,Valfajr blvd. Urmia,+98443375260 - +98443375261www.avatalk.irURMIA571997414909:00 AM 

Qazvin

Test CenterAddressTime
Saturday, February 02,2019
Alborz University  - STN20109A

Daneshjou Sq Daneshgah St Tamadon Blvd.MOHAMMADIE3491911588609:00 AM 
Test CenterAddressTime
Saturday, March 09,2019
Alborz University  - STN20109A

Daneshjou Sq Daneshgah St Tamadon Blvd.MOHAMMADIE3491911588609:00 AM 
Saturday, April 13,2019
Alborz University  - STN20109A

Daneshjou Sq Daneshgah St Tamadon Blvd.MOHAMMADIE3491911588609:00 AM 
Test CenterAddressTime
Saturday, May 11,2019
Alborz University  - STN20109A

Daneshjou Sq Daneshgah St Tamadon Blvd.MOHAMMADIE3491911588609:00 AM 

Tabriz

Test CenterAddressTime
Saturday, January 12,2019
The University of Tabriz  - STN12278A

Markaz-e-Tahgigat-e-ulum Paye Building29 Bahman BoulevardUniversity of TabrizTABRIZ51666116410:00 AM 
Test CenterAddressTime
Saturday, March 09,2019
The University of Tabriz  - STN12278A

Markaz-e-Tahgigat-e-ulum Paye Building29 Bahman BoulevardUniversity of TabrizTABRIZ51666116410:00 AM 
Saturday, April 06,2019
The University of Tabriz  - STN12278A

Markaz-e-Tahgigat-e-ulum Paye Building29 Bahman BoulevardUniversity of TabrizTABRIZ51666116410:00 AM 
Test CenterAddressTime
Saturday, May 18,2019
The University of Tabriz  - STN12278A

Markaz-e-Tahgigat-e-ulum Paye Building29 Bahman BoulevardUniversity of TabrizTABRIZ51666116410:00 AM 

Zanjan

Test CenterAddressTime
Saturday, February 02,2019
Gostaresh Info Institute  - STN13750A

Gavazang road, abovethe Ayatollah Mousavi Hospital,Mehraneh Blvd.,east side of the Registry Office of ZanjanZANJAN09:00 AM 
Test CenterAddressTime
Saturday, April 06,2019
Gostaresh Info Institute  - STN13750A

Gavazang road, abovethe Ayatollah Mousavi Hospital,Mehraneh Blvd.,east side of the Registry Office of ZanjanZANJAN09:00 AM 
Test CenterAddressTime
Saturday, May 18,2019
Gostaresh Info Institute  - STN13750A

Gavazang road, abovethe Ayatollah Mousavi Hospital,Mehraneh Blvd.,east side of the Registry Office of ZanjanZANJAN09:00 AM 
Saturday, June 01,2019
Gostaresh Info Institute  - STN13750A

Gavazang road, abovethe Ayatollah Mousavi Hospital,Mehraneh Blvd.,east side of the Registry Office of ZanjanZANJAN09:00 AM 

Yazd

Test CenterAddressTime
Saturday, January 12,2019
Imam Javad University College  - STN20088A

Ashraf Shahidan Blvd., JavadAl-aemeh St.YAZD10:00 AM 
Saturday, January 26,2019
Imam Javad University College  - STN20088A

Ashraf Shahidan Blvd., JavadAl-aemeh St.YAZD10:00 AM 
Saturday, February 02,2019
Imam Javad University College  - STN20088A

Ashraf Shahidan Blvd., JavadAl-aemeh St.YAZD09:00 AM 
Test CenterAddressTime
Saturday, March 09,2019
Imam Javad University College  - STN20088A

Ashraf Shahidan Blvd., JavadAl-aemeh St.YAZD09:00 AM 
Saturday, April 13,2019
Imam Javad University College  - STN20088A

Ashraf Shahidan Blvd., JavadAl-aemeh St.YAZD09:00 AM 
Test CenterAddressTime
Saturday, May 18,2019
Imam Javad University College  - STN20088A

Ashraf Shahidan Blvd., JavadAl-aemeh St.YAZD09:00 AM 

Kerman

No Test Center Available