کاربر محترم، به زودی این سرویس راه اندازی می شود.
در حال حاضر می توانید جهت ثبت سفارش به بخش پرداخت اپلیکیشن فی دانشگاه ها در سایت SharifVisa.ir مراجعه نمایید.